12 V Power Supply Unit UK

with UK plug

ID NET.12V-B-GB

12V power supply unit with uncoiled secondary plug for ID ISC.SPAD102, ID ISC.PR/MR10x, ID CPR.02.VP/AB-AT/ATS, ID ISC.MRU102, etc.
Input: 100 V~-240 V~/50 Hz-60 Hz/200 mA
Output: 12V/700 mA
UK plug

ID NET.12V-B-GB